PDA

Vis full versjon : Lover, regler og rettigheter


Sider : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Lønn under svangerskapskontrollene?
 2. Link til trygdeetaten
 3. Permisjon for pappan etter fødselen
 4. Krav om fødselspenger.
 5. Har gravide lov å motta dagpenger?
 6. Ang svangerskapspenger
 7. Navneloven??
 8. uketelling og sånt.....
 9. Pappapermisjon samtidig med mamma?
 10. Når sende inn skjema om farskapserklæring (samboere) ?
 11. Strekke fedrekvoten? HJelp!!!
 12. Lite penger, må kanskje bo alene...
 13. enda mer mas om permisjon...
 14. NÅ starter grubleriene for fullt!
 15. Engangs stønad og pappapermisjon?
 16. Sykemelding / Lønn ??
 17. Noen som vet ?? Øverføre ferie..
 18. Hjerte sukk!!!
 19. Rett til ferie med lønn?
 20. sykemelding/feriepenger atter en gang
 21. Sykemeldt når en er arbeidsled. og jobber i vikarbyrå???
 22. Hva og hvordan og...
 23. tannlege...
 24. Spm om rett til svangerskapspenger.
 25. Dele?
 26. Permisjon og ferieavvikling ??
 27. Student/arbeider. Rett til svangerskapspenger.
 28. Hvor mye permisjon kan far ta?
 29. Arbeidsledige!!!
 30. Flerbarnsfødsler og adopsjon av flere barn
 31. Fedrekvoten hva er det?
 32. Rett på feriepenger/ hva får du?
 33. Har vi misforstått...?
 34. overtidsarb.
 35. Skal på trygdekontoret og virkelig spørre masse!
 36. Dagpenger etter permisjon...
 37. Har fått jobb!!
 38. Sykmelding kan ødelegge for gode fødselspenger!
 39. sykmeldt og permisjon
 40. Hjelp!!!!Hjelp!!!!Trenger råd...
 41. Rett til ferie i permisjonstiden??
 42. Vet ingenting!
 43. pappa permisjon? selvstendignæringsdrivende?
 44. Lønner det seg med 42 uker, fremfor 52...?
 45. Når får vi svar på søknaden om fødselspenger?
 46. Hva er mest lønnsomt ?
 47. ang. fødselsperm - hvis man føder før termin
 48. Han får jo ikke pappa permisjon han jo.
 49. Skattelette ved 80% lønn?
 50. Når søke om fødselspenger etc?
 51. Utfylling av permisjonspapirer...hjelp
 52. Fødselsstipend + engangsstønad
 53. Svangerskapsperm. ved sykemelding
 54. Ferie i permisjonstiden...
 55. Ang. fedrekvoten..
 56. mer spørsmål ang. fedrekvoten
 57. Søke om permisjon ?
 58. Fortsetter på skolen....
 59. Permisjons papirer..
 60. Pappa og permisjon ved fødsel
 61. Noen som kan fortelle...
 62. Når levere perm. papirer??
 63. Fedrekvoten, arb.ledig??
 64. utregning av fødselspenger
 65. Lover om feriepenger - HJELP!
 66. Bekreftelse på termin dato??
 67. når er utbetalingen
 68. Ferie i permisjons tiden??
 69. Har arbeidsgiver lov til dette?
 70. Ferie og permisjonen.
 71. å si i fra til sjefen
 72. Hvem betaler for ammepermisjonen?
 73. Noen som vet hvor mye engangstønaden er nå?
 74. sykemelding...??
 75. Kontantstøtte
 76. dobbelt
 77. fødselspenger
 78. Permisjonsfordeling
 79. Engangsstønad
 80. Bekreftelse på fødselspenger?!
 81. Når sende inn søknad om permisjon?
 82. Dere som kan noe om fødselspengeberegning, og fedrekvoten...
 83. Hvordan regne ut permisjonspenger
 84. Halv skatt i desember?
 85. Ingen fedrekvote når mor ikke jobber
 86. Engangsstønad!
 87. Hvor mye har jeg krav på?
 88. Statsborgerskap?
 89. Pappapermisjon
 90. 6/10 mnd
 91. sykemeldt frem til fødsel- permisjon
 92. Engangsstønad
 93. Hvor får jeg tak i søknadsjema
 94. Fødselspenger og skatteopplysninger osv..
 95. Pappan skal overta permisjonen, hva med tidskonto?
 96. Stønaden tilsvarer vanligvis full årslønn begrenset til 6 G for arbeidstakere?
 97. Naturalytelser osv
 98. Sykemelding.....
 99. hvordan regne ut fødselspenger?
 100. Søknad om fødselspenger og svar fra trygdekontor.
 101. Permisjonssøknad.
 102. Student og mamma...
 103. Svangerskapspenger?
 104. Jeg lurer...
 105. Student og gravid
 106. Hva får pappa ?
 107. Ang.sykemelding og permisjonsgrunnlag
 108. Hjelp! Utfylling av søknad!
 109. Ang. sykemelding under svangerskap
 110. Link til gravide studenter !!
 111. Er det noen som vet litt?!?! Desperat!
 112. Jobbing under sykemeldingsperioden, noen som vet???
 113. permisjonsregler
 114. Hvilken termin gjelder?
 115. Ferie i permisjonen?
 116. Er det riktig at vi ikke skal søke om barnetrygd?
 117. Hjelp til utfylling av skjema til trygdekontoret
 118. redusert fødselsstipend pga trygd?
 119. Sykemeldt og penger her også...
 120. Mistet jobben!
 121. Skal jeg si opp eller søke om permisjon?
 122. Fri fra jobb til legekontoret?
 123. Starte permisjon 12 uker før termin?
 124. Sykemelding & Utdanning
 125. Skattekort
 126. Permisjon, sykemelding, ferie
 127. Betaler arbeidsgiver vanligvis mellomlegget?
 128. penger
 129. Hva hvis begge foreldrene dør?
 130. pappaperm. 2uker uten lønn....
 131. hvem får barnetrygd......?
 132. Feriepenger året etter?
 133. student og gravid.
 134. skjema til trygdekontoret-----Hjelp!!!
 135. tips og omplassering
 136. fødselspenger
 137. Sykepenger
 138. Skattekort
 139. Fedrekvoten
 140. Blir på en måte straffet fordi jeg er uføre trygdet
 141. Student
 142. Sykepenger og feriepenger
 143. Arbeidsledig - jobb - gravid
 144. Arbeidsledighetstrygd - noen som vet?
 145. På jobbintervju med stor mage- noen med erfaringer?
 146. Permisjon 3 uker før termin
 147. Noen som får svangerskapspenger?
 148. Nedkomststønad
 149. Usikker jobb...
 150. TrygdeNorge - noen som vet?
 151. Ferie i permisjonen
 152. Pensjonspoeng i permisjonstiden?
 153. Pappa permisjon og tap av lønn
 154. jeg blir så sint.
 155. Arbeidledighetstrygd= sv.skaps.penger???
 156. Kun halvparten benytter pappa permisjon fullt ut
 157. Lurer på dette med permisjon
 158. Ansatt i "vikarbyrå" - søke permisjon?
 159. Lengden på permisjonen med ferie - kan noe gi meg dette med teskjed?
 160. Føde i utlandet
 161. Fra en permisjon rett til en annen....
 162. Et stort dilema
 163. Sykemelding og feriepenggrunnlag
 164. Sykemelding og feriepenger
 165. overføring av ferie
 166. Noen som vet?????
 167. fødselspenger
 168. sykepenger/fødselspenger
 169. to tette - mulig løsning?
 170. nå ble jeg forvirret
 171. Rehabiliteringspenger!!
 172. sykepenger og fødselspenger
 173. Fødselspenger
 174. Hvor mye ferie har jeg krav på?
 175. Drosje til føden
 176. Forskjell på rettigheter v/ sykepenger og svangerskapspenger?
 177. Hvilke rettigheter har jeg??
 178. ferie-spørsmål/svangerskapsperm
 179. Ang ny permisjon
 180. Fødselspenger og sykepenger
 181. Sykepenger når vikariat går ut...
 182. Dårlig arbeidsgiver...
 183. Svangerskaps penger
 184. Oppsigelse etter permisjon
 185. Når må en søke på trygdekontoret
 186. Noen som kan hjelpe meg?????
 187. ferie og permisjon,noen som har råd?
 188. Hva med feriepengene året etter at barnet er født?
 189. Søke folketrygden?
 190. helgejobb og vaktordning
 191. Attføring??/rehabiliteringsstønad?????
 192. Bekkenløsning
 193. Tidskonto
 194. Hva skjer med permisjon hvis ting går galt
 195. skoleelev
 196. Nå ble det med ett litt vanskeligere...
 197. Har jeg rett på fødselspenger?
 198. Ferie og permisjon 2003.
 199. Permisjonspenger ved 70%stilling?
 200. Jeg lurer på....
 201. Hvordan regner man ut permisjonspengene?
 202. Permisjo-sykmeldt-ny permisjon....
 203. Nedkomststønad/engangstønad/fødselsstipend??
 204. kan ferieperiode være med og danne grl for fødselsperm?
 205. Plutselig alenemor - hva må jeg gjøre?
 206. Sykemeldt 20%
 207. Hvem har rett til kontantstøtte
 208. Ekstra oppfølging!!!!
 209. Barnetrygd
 210. Student med jobb
 211. Hvilke papirer må fylles ut?
 212. Gifte foreldre med hver sin adresse?
 213. Dagpenger etter endt permisjon?
 214. Elev og jobb
 215. fradrag på skatten?
 216. Permitert fra jobben
 217. Gravid og rehabiliteringspenger
 218. Fødselsstipend OG permisjonspenger
 219. fødselspenger/sykepenger råd ønskes!
 220. hvor er trygdehjelpen.no?
 221. hva skjer med fødselspermisjonen hvis jeg blir sjukemeldt?
 222. Mor student/pappapermisjon
 223. Får jeg fødselspenger???
 224. Nedkomststønad?
 225. Spø. vedr. permisjonsregler
 226. Hva gjør jeg?
 227. Hvilke skjemaer skal jeg ha?
 228. Når starter permisjonen?
 229. FLY forbanna!!!!
 230. Utvidet permisjon
 231. Har jeg rett på fødselspenger?
 232. Fars rettigheter
 233. Skatt av utdanningsstipend fra lånekassen???
 234. beregning av permisjonspenger ?
 235. morstrygd og engangsstønad
 236. feriepenger av permisjonspenger
 237. Egenandel på ultralyd?
 238. Engangsstønad - når?
 239. Hjelp.. dette er vanskelig..
 240. sykepenger??
 241. Utfylling av skjema om fødselspenger
 242. Si opp jobb etter permisjon..
 243. Svangerskapspenger.............
 244. JEG HAR BLITT TANTE!!!!! for 8 gang..........
 245. Fri
 246. Aktiv sykemelding
 247. arbeidsledig med rett til sykepenger??
 248. hva med utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse?
 249. spm permisjon
 250. Rettigheter til firmabil under svangerskapsperm. ???