Gå tilbake   SnartMamma - Møteplassen > Diskusjoner > Lover, regler og rettigheter
Svar
 
Diskusjonsverktøy Visningsmodus
Gammel 19-01-2011, 00:48   #1
Tossi
Æresmedlem
 
Tossi sin avatar
 
Medlem siden: Oct 2003
Sted: Trønder
Meldinger: 10,387
Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.
Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Selv om man tar ulønnet foreldrepermisjon mister man ikke sykepengerettighetene sine!

Jeg sendte i fjor høst en henvendelse til Arbeidsdepartementet for å få en avklaring når det gjelder sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon.

Jeg ser at mange NAV-kontor (eller andre fagpersoner) sier til gravide som vurderer å velge 100 % lønn og deretter ulønnet permisjon i et varierende antall uker at de da vil miste sine rettigheter til sykepenger, og at man må ha vært i arbeid i minst fire uker før man igjen har rett på sykepenger. Jeg har sett flere tilfeller av det her på SM, og det var dette svaret jeg fikk da jeg i tur og orden henvendte meg til NAV servicetelefon, NAV lokalt og NAV forvaltning for å få en avklaring (og som resulterte i at jeg i ren frustrasjon henvendte meg til departementet i stedet).

Dette har jeg argumentert i mot, basert på min tolkning av folketrygdloven § 8-47 tredje ledd bokstav d. Etter en telefonsamtale med departementet før jul har jeg nå fått den skriftlige bekreftelsen jeg ønsket fra departementet (så får vi bare håpe at dette blir formidlet videre ut til NAV-kontorene...).

Sakset fra svarbrevet:

Sitat:
Etter folketrygdloven § 8-47 tredje ledd bokstav d er det likestilt med å ha vært i arbeid dersom man har vært i lovbestemt permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 og har avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen. Det betyr at den som har ulønnet foreldrepermisjon vil ha rett til sykepenger dersom vedkommende hadde avltat å gjenoppta arbeidet og blir sykmeldt før det har gått en måned siden permisjonen ble avsluttet. Dersom man er sykmeldt ved utløpet av permisjonen eller blir sykmeldt før man gjenopptar arbeidet, gis sykepenger med 65 pst. av grunnlaget. Dersom man hgar gjenopptatt arbeidet før man blir sykmeldt, gis sykepenger med 100 pst. av grunnlaget.

Sykepenger etter folketrygdloven § 8-47 ytes først fra 15. dag ellet sykmeldingstidspunktet, jf. sjette ledd.
Kort oppsummert:
  • Er det mindre enn fire uker siden du tiltrådte arbeid etter endt ulønnet foreldrepermisjon hjemlet i aml § 12-5 (2) får du 100 % grunnlag i sykepenger fra 15. dag (arbeidsgiver er ikke pålagt å betale deg i arbeidsgiverperioden siden du ikke har vært i arbeid i fire uker - men jeg mener at noen tariffavtaler gir rett til sykepenger fra arbeidsgiver så lenge man har tiltrådt stillingen).
  • Dersom du er i ulønnet foreldrepermisjon hjemlet i aml § 12-5 (2) med avtale om å gjenoppta arbeidet, men blir sykmeldt før du rekker å tiltre, får du 65 % av grunnlaget ditt utbetalt fra og med 15. dag etter at du skulle ha tiltrådt arbeid.

I tillegg har jeg blitt klar over (men det var ikke nevnt i brevet) at sykepenger man mottar i henhold til § 8-47 ikke gir opptjeningsrett til feriepenger.

Så ja, du får litt dårligere sykepengerettigheter ved å velge ulønnet foreldrepermisjon i etterkant av foreldrepengeperioden - men det er en himmelvid forskjell på å ha litt reduserte rettigheter og å ikke ha noen rettigheter..!
__________________
Tossi setter sluttstrek som tredjegangsutøvende firebarnsmor
- og trekker seg stille og rolig tilbake etter mange fine år her på SnartMamma
Lillesøster f. 0108 Lillebror f. 0306 Storebror f. 0604 Størstebror f/d 0503 i sv.uke 41
"I never said it would be easy, I said it would be worth it"

Sist endret av Tossi; 19-03-2011 kl 00:33. Begrunnelse: Tok inn oppdatering ang. feriepengeopptjening
Tossi er logget av   Svar med sitat
Gammel 16-03-2011, 00:56   #2
JST
Juniormedlem
 
Medlem siden: Mar 2011
Meldinger: 4
JST er på vei til noe stort.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Etter å ha studert §8-47 synes jeg fortsatt at det er noe uklart i svaret ditt fra Arbeidsdepartementet. I svarbrevet fra departementet står det at man har rett til sykepenger dersom man "blir sykmeldt før det har gått en måned siden PERMISJONEN ble AVSLUTTET."

I §8-47 står det at paragrafen gjelder for "medlemmer som på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i MINDRE enn en måned".

Mitt første spørsmål blir da: Er man å regne som midlertidig ute av inntektsgivende arbeid når man er i ulønnet foreldrepermisjon etter Arbeidsmiljøloven §12-5 eller ikke (ref. §8-47 tredje ledd: "Likestilt med arbeid etter første ledd...")?

Hvis JA: Betyr det som står i §8-47 første ledd at man kun har rett til sykepenger dersom man tar ut ulønnet foreldrepermisjon i MINDRE enn en måned / blir sykmeldt i permisjonen før det har gått én måned siden du AVSLUTTET den LØNNEDE delen av foreldrepermisjonen?


Hvis NEI: Dersom man per definisjon ikke er ute av inntektsgivende arbeid når man er i ulønnet foreldrepermisjon, når er man da "Midlertidig ute av inntektsgivende arbeid"? Er ikke dette et krav for at man skal kunne benytte seg av §8-47?


Jeg tolker det som et krav at man må være eller ha vært ute av INNTEKTSGIVENDE arbeid i en kortere periode (under én måned) for i det hele tatt å kunne kreve sykepenger etter §8-47.

Følgende rundskriv fra NAV (http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/147984.cms) peker på at "Formålet med bestemmelsen er å dekke et behov for sykepenger for personer som VANLIGVIS ER YRKESAKTIVE, men som i en kortere periode er ute av inntektsgivende arbeid."

Brevet ditt fra departementet tyder på at man er å regne som "i arbeid" når man tar ut lovbestemt ulønnet foreldrepermisjon. Men er man å regne som "i INNTEKTSGIVENDE arbeid"? Neppe.

I rundskrivet fra NAV under kommentar til §8-47 Andre og Tredje ledd står det: "Andre og tredje ledd beskriver forskjellige situasjoner da medlemmet også kan regnes som YRKESAKTIV."

Oppsummert:
Alt i alt tolker jeg dette som at man er yrkesaktiv / i arbeid når man er i ulønnet foreldrepermisjon, men at man fortsatt er ute av INNTEKTSGIVENDE arbeid (siden man ikke mottar noen form for inntekt fra arbeidsgiver eller ytelse fra NAV).
Videre mener jeg at det da kan se ut som at man kun kan benytte §8-47 dersom man tar ut ulønnet foreldrepermisjon i MINDRE enn en måned / blir sykmeldt i permisjonen før det har gått én måned siden du AVSLUTTET den LØNNEDE delen av foreldrepermisjonen (se HVIS JA lenger opp...).

Personlig er vi i en situasjon der vi har tatt ut ulønnet foreldrepermisjon i over én måned som forlengelse av 100% lønnet foreldrepermisjon. Hadde avtalt å gå tilbake i jobb etter 4 mnd, men ble sykmeldt før arbeidet startet. Hvorvidt vi har rett på sykepenger etter §8-47 synes jeg dessverre fortsatt er uklart....

Flere meninger om dette?
JST er logget av   Svar med sitat
Gammel 16-03-2011, 08:48   #3
Amim
Supermedlem
 
Amim sin avatar
 
Medlem siden: Oct 2009
Meldinger: 1,085
Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.Amim har en strålende fremtid.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Dette synes jeg er en interessant, og relevant problemstilling å få oppklart Håper dere kan komme til bunns i det!
__________________
Ble mamma igjen 15.09.11
Amim er logget av   Svar med sitat
Gammel 17-03-2011, 11:13   #4
Tossi
Æresmedlem
 
Tossi sin avatar
 
Medlem siden: Oct 2003
Sted: Trønder
Meldinger: 10,387
Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Sitat:
Opprinnelig postet av JST Vis post
Mitt første spørsmål blir da: Er man å regne som midlertidig ute av inntektsgivende arbeid når man er i ulønnet foreldrepermisjon etter Arbeidsmiljøloven §12-5 eller ikke (ref. §8-47 tredje ledd: "Likestilt med arbeid etter første ledd...")?
Ja. Dette har jeg i etterkant også fått bekreftet i en e-post fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Sitat:
Opprinnelig postet av JST Vis post
Hvis JA: Betyr det som står i §8-47 første ledd at man kun har rett til sykepenger dersom man tar ut ulønnet foreldrepermisjon i MINDRE enn en måned / blir sykmeldt i permisjonen før det har gått én måned siden du AVSLUTTET den LØNNEDE delen av foreldrepermisjonen?
Nei. Man kan ta ulønnet foreldrepermisjon i inntil ett år, og dersom det er mindre enn en måned siden man avsluttet den ulønnede permisjonen har man sykepengerettighetene i behold. Hvor stort dekningsgrunnlag man får, avhenger av om man er i arbeid eller ikke på sykmeldingstidspunktet.

Kort oppsummert: Når man er midlertidig ute av inntektsgivende arbeid (herunder også ulønnet foreldrepermisjon hjemlet i aml § 12-5) beholdes sykepengerettigheten innenfor gitte betingelser.

Sitat:
Opprinnelig postet av JST Vis post
Personlig er vi i en situasjon der vi har tatt ut ulønnet foreldrepermisjon i over én måned som forlengelse av 100% lønnet foreldrepermisjon. Hadde avtalt å gå tilbake i jobb etter 4 mnd, men ble sykmeldt før arbeidet startet. Hvorvidt vi har rett på sykepenger etter §8-47 synes jeg dessverre fortsatt er uklart....
Så vidt jeg kan se har du da rett på 65 % av grunnlaget ditt i sykepenger fra det tidspunkt at du kan godtgjøre et inntektstap - dvs. datoen du skulle ha gjeninntrådt i arbeid.

§ 8-47 sier at "sykepengene ytes fra 15. dag etter sykmeldingstidspunktet". Det betyr at det må minst gå to uker fra sykmeldingstidspunktet til du kan få sykepenger, i tillegg til at du må nå den datoen du kan godtgjøre inntektstap. Dersom du ble sykmeldt etter å ha vært i ulønnet permisjon i to måneder, og dermed hadde to måneder igjen av din ulønnede permisjon, så vil du få 65 % av grunnlaget ditt fra den dato du skulle gjeninntre i arbeid. Dersom du ble sykmeldt etter å ha vært i ulønnet permisjon i tre måneder og tre uker, vil du få 65 % av grunnlaget ditt i sykepenger fra og med en uke etter at du skulle ha gjeninntrådt i arbeid (du må ha vært sykmeldt i minst to uker før NAV betaler noe).

Dersom NAV-kontoret ditt gir deg problemer, kan jeg godt gi deg referansenummeret på brevet jeg fikk fra departementet, så kan NAV-kontoret følge opp saken selv. Jeg formidlet til både departementet og direktoratet at jeg håpet de sørget for å videreformidle denne infoen til alle NAV-kontor, i og med at det er så mange ulike tolkninger og praksiser ute og går, men det har de kanskje ikke gjort...
__________________
Tossi setter sluttstrek som tredjegangsutøvende firebarnsmor
- og trekker seg stille og rolig tilbake etter mange fine år her på SnartMamma
Lillesøster f. 0108 Lillebror f. 0306 Storebror f. 0604 Størstebror f/d 0503 i sv.uke 41
"I never said it would be easy, I said it would be worth it"

Sist endret av Tossi; 17-03-2011 kl 11:16.
Tossi er logget av   Svar med sitat
Gammel 17-03-2011, 22:18   #5
JST
Juniormedlem
 
Medlem siden: Mar 2011
Meldinger: 4
JST er på vei til noe stort.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Takk for raskt svar Tossi. Høres ut som vi hadde rett til sykepenger tilsvarende 65% av grunnlaget f.o.m. 15 dager etter at den ulønnede permisjonen ble avsluttet.

Fikk opplyst gjennom arbeidsgiver at dersom ulønnet permisjon varte lenger enn 14 dager så ville vi tape sykepengerettigheter og måtte jobbe 4 fulle uker for å opptjene disse rettighetene på nytt. Men dette gjelder vel bare for vanlig ulønnet permisjon som ikke er hjemlet i Arbeidsmiljøloven §12-5....??

Dessverre er jeg redd for at vi kanskje ikke får gjort så mye med dette nå (og mister rett til foreldrepenger ). Ser ut for meg at det må søkes på eget skjema til NAV dersom man skal benytte seg av §8-47. Det har vi jo ikke gjort (siden vi først fant ut av det nå) og NAV utbetaler jo ikke penger for mer en 3 måneder tilbake i tid....

Har ett spørsmål til til deg (siden du virker som en guru på dette området ): I oktober utbetalte arbeidsgiver lønn som kompensasjon for én uke med ferie som hadde blitt overført fra 2009 (korrigert ferietrekk) og ikke tatt ut i 2010. Det ble naturligvis betalt skatt av dette. Lurer derfor på om dette kan likestilles med vanlig lønnet ferie og dermed telle med i beregningen av om kravet for rett til foreldrepenger er oppfyllt....??
JST er logget av   Svar med sitat
Gammel 17-03-2011, 23:06   #6
Tajel
Moderator
 
Tajel sin avatar
 
Medlem siden: Jun 2009
Meldinger: 1,996
Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.Tajel har et ubeskrivelig bra rykte.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Abonnerer på denne! Viktig og interessant problemstilling, Tossi - tusen takk for at du tar den opp og prøver å få avklart hva som gjelder
Går straks ut i ulønnet foreldrepermisjon selv og håper så klart å unngå denne problemstillingen. Men veldig kjekt å få vite at man kanskje står sterkere enn man trodde hvis man skulle bli sykemeldt. Igjen - takk til Tossi!
__________________
2010 2013 2016
Tajel er logget av   Svar med sitat
Gammel 17-03-2011, 23:15   #7
Tossi
Æresmedlem
 
Tossi sin avatar
 
Medlem siden: Oct 2003
Sted: Trønder
Meldinger: 10,387
Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Sitat:
Opprinnelig postet av JST Vis post
Fikk opplyst gjennom arbeidsgiver at dersom ulønnet permisjon varte lenger enn 14 dager så ville vi tape sykepengerettigheter og måtte jobbe 4 fulle uker for å opptjene disse rettighetene på nytt. Men dette gjelder vel bare for vanlig ulønnet permisjon som ikke er hjemlet i Arbeidsmiljøloven §12-5....??
Ja, dette gjelder kun for ulønnede permisjoner som ikke er hjemlet i aml § 12-5, så her har dessverre arbeidsgiveren din feilinformert deg om dine rettigheter.

Sitat:
Opprinnelig postet av JST Vis post
Dessverre er jeg redd for at vi kanskje ikke får gjort så mye med dette nå (og mister rett til foreldrepenger ).
Du er gravid nå, og mangler opptjeningsgrunnlag for foreldrepenger - et grunnlag du kunne ha hatt dersom du hadde fått de sykepengene du sannsynligvis har hatt krav på?

Sitat:
Opprinnelig postet av JST Vis post
Ser ut for meg at det må søkes på eget skjema til NAV dersom man skal benytte seg av §8-47. Det har vi jo ikke gjort (siden vi først fant ut av det nå) og NAV utbetaler jo ikke penger for mer en 3 måneder tilbake i tid....
Det er kanskje en håpløs kamp, men jeg ville ha prøvd meg på en klage.

Det er egentlig synd at det ikke er NAV som har feilinformert deg, for da hadde du stått mye sterkere. I dette tilfellet er det jo arbeidsgiver som er skyld i at du ikke har satt fram krav om sykepenger, og da kan det bli mye vanskeligere å nå fram med et krav. Har du noen dokumentasjon på at arbeidsgiveren din sa at du ikke hadde rett på sykepenger, f.eks. e-postkorrespondanse?

Sakser noen utdrag fra lovverket, bare for å vise at man har visse rettigheter når man feilinformeres (av NAV).

Folketrygdloven § 22-13:
Sitat:
En ytelse kan gis for opptil tre år før kravet ble satt fram, dersom den som har rett til ytelsen, åpenbart ikke har vært i stand til å sette fram krav tidligere. Det samme gjelder dersom vedkommende ikke har satt fram krav tidligere fordi trygdens organer har gitt misvisende opplysninger.
Rundskriv til folketrygdloven § 22-13:
Sitat:
Dispensasjon fra tremånedersregelen kan også gis hvis forsinkelsen med å sette frem krav skyldes misvisende opplysninger fra trygdens organer, og dette har medført at vedkommende har unnlatt å kreve ytelser.

Det må i tilfelle godtgjøres at medlemmet har fremlagt, skriftlig eller muntlig, konkrete spørsmål og selv har gitt de opplysningene som var nødvendige. Et mer eller mindre tilfeldig spørsmål fra medlemmets side kan ikke tillegges vekt for så vidt gjelder krav om etterbetaling etter denne bestemmelsen.

Inn under begrepet misvisende opplysninger hører også “manglende” opplysninger. Det er i praksis ofte svært vanskelig å imøtegå påstander fra medlemmer om at de ikke har fått den informasjon de har krav på eller at informasjonen har vært feil, jf. også § 21-1 og forvaltningsloven § 11. Saksbehandler og medlem bruker ofte ord forskjellig, og den “profesjonelle” legger ofte et annet innhold i det som formidles enn det medlemmet oppfatter det som.

Dersom medlemmet skal kunne vinne frem med at NAV har gitt misvisende opplysninger, bør dette som en hovedregel bekreftes av den funksjonæren som har snakket med vedkommende for at påstanden uten videre skal føre frem. Alternativt kan samtalens forløp og innhold fremgå av notat eller av annet skriftlig materiale som brev o.l.
Det finnes så vidt jeg kan se ingen tilsvarende bestemmelse for tilfeller der det er noen utenfor trygdens organer som har gitt feilinformasjon, men som arbeidsgiver ville jeg ha blitt svært lei meg og flau dersom feilinformasjon fra min side hadde vært medvirkende til at en arbeidstaker gikk glipp av økonomiske ytelser, og jeg ville ha gjort mitt beste for å rydde opp. Om du er ansatt i det offentlige kan du muligens prøve deg på at alle forvaltningsorganer har veiledningsplikt jf. forvaltningsloven § 11, selv om dette egentlig dreier seg om forvaltningsorganets eksternt rettede virksomhet og ikke om forvaltningsorganets egne ansatte.

Sitat:
Opprinnelig postet av JST Vis post
Har ett spørsmål til til deg (siden du virker som en guru på dette området ): I oktober utbetalte arbeidsgiver lønn som kompensasjon for én uke med ferie som hadde blitt overført fra 2009 (korrigert ferietrekk) og ikke tatt ut i 2010. Det ble naturligvis betalt skatt av dette. Lurer derfor på om dette kan likestilles med vanlig lønnet ferie og dermed telle med i beregningen av om kravet for rett til foreldrepenger er oppfyllt....??
Beklager, dette kan jeg dessverre ikke svare på.
__________________
Tossi setter sluttstrek som tredjegangsutøvende firebarnsmor
- og trekker seg stille og rolig tilbake etter mange fine år her på SnartMamma
Lillesøster f. 0108 Lillebror f. 0306 Storebror f. 0604 Størstebror f/d 0503 i sv.uke 41
"I never said it would be easy, I said it would be worth it"
Tossi er logget av   Svar med sitat
Gammel 18-03-2011, 08:48   #8
heidi24
Medlem
 
Medlem siden: Dec 2003
Sted: Stavanger
Meldinger: 109
heidi24 vil raskt nok bli berømt.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Jeg har nå ringt mitt NAV-kontor og spurt om dette, og de sier dessverre at det du hevder ikke stemmer, de har aldri tolket regelverket sånn og praktiserer det heller ikke. Dersom en er mer enn 1 mnd ulønnet mister en enhver rett til sykepenger, spiller ingen rolle om permisjonen er hjemlet i loven. Fra 14 dager til 1 mnd kan en få 65% av pensjonsgivende inntekt. Så jeg stoler dessverre ikke på at jeg ville fått noe utbetalt dersom jeg hadde avtalt mer enn 1 mnd ulønnet perm og hadde blitt syk og ikke kunne gjennopptatt arbeidet på avtalt tidspunkt. Men jeg håper du har rett, men jeg tror det blir vanskelig for de som pr i dag kommer å utfor det å faktisk få noe gjennomslag. Men er det virkelig det departementet svarer: "Det betyr at den som har ulønnet foreldrepermisjon vil ha rett til sykepenger dersom vedkommende hadde avltat å gjenoppta arbeidet og blir sykmeldt før det har gått en måned siden permisjonen ble avsluttet. Dersom man er sykmeldt ved utløpet av permisjonen eller blir sykmeldt før man gjenopptar arbeidet, gis sykepenger med 65 pst. av grunnlaget. Dersom man hgar gjenopptatt arbeidet før man blir sykmeldt, gis sykepenger med 100 pst. av grunnlaget."

Jeg klarer ikke å se at svaret 100% sikkert sier noe om avtalt ulønnet perm mer enn 1 mnd. De viser først til §12-5 og begrenser det deretter til 1 mnd.

Flott at du engasjerer deg, Tossi, det er kjempeinteressant
__________________
Nr 3 er på vei .
heidi24 er logget av   Svar med sitat
Gammel 18-03-2011, 11:22   #9
Koko
Medlem
 
Medlem siden: Jun 2008
Meldinger: 403
Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.Koko har en strålende fremtid.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Tossi, Tossi - du er et unikum! Tenk alle du har hjulpet opp igjennom og det på helt frivillig basis! Du burde jo startet din egen rådgivertjeneste!
__________________
I slutten av juni kommer og feb 09 blir !
Koko er logget av   Svar med sitat
Gammel 18-03-2011, 12:47   #10
Tossi
Æresmedlem
 
Tossi sin avatar
 
Medlem siden: Oct 2003
Sted: Trønder
Meldinger: 10,387
Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.Tossi har et ubeskrivelig bra rykte.
Sv: Vedrørende sykepengerettigheter etter ulønnet foreldrepermisjon

Sitat:
Opprinnelig postet av heidi24 Vis post
Men er det virkelig det departementet svarer: "Det betyr at den som har ulønnet foreldrepermisjon vil ha rett til sykepenger dersom vedkommende hadde avltat å gjenoppta arbeidet og blir sykmeldt før det har gått en måned siden permisjonen ble avsluttet. Dersom man er sykmeldt ved utløpet av permisjonen eller blir sykmeldt før man gjenopptar arbeidet, gis sykepenger med 65 pst. av grunnlaget. Dersom man hgar gjenopptatt arbeidet før man blir sykmeldt, gis sykepenger med 100 pst. av grunnlaget."

Jeg klarer ikke å se at svaret 100% sikkert sier noe om avtalt ulønnet perm mer enn 1 mnd. De viser først til §12-5 og begrenser det deretter til 1 mnd.
Når departementet i sitt svar til meg skrev at man "vil ha rett til sykepenger dersom vedkommende hadde avtalt å gjenoppta arbeidet og blir sykmeldt før det har gått en måned siden permisjonen ble avsluttet", så kan de ikke mene noe annet enn før det har gått en måned siden den ulønnede permisjonen ble avsluttet.

Det kommer tydelig fram at det er den ulønnede foreldrepermisjonen det er snakk om når man leser resten av avsnittet: "Dersom man er sykmeldt ved utløpet av permisjonen eller blir sykmeldt før man gjenopptar arbeidet, gis sykepenger med 65 pst. av grunnlaget. Dersom man har gjenopptatt arbeidet før man blir sykmeldt, gis sykepenger med 100 pst. av grunnlaget." Dette avsnittet er basert på § 8-47 og gjelder kun for ulønnet foreldrepermisjon, det gjelder ikke for tilfeller der man blir sykmeldt mens man er i lønnet foreldrepermisjon.

Er man i ulønnet foreldrepermisjon og blir sykmeldt før man har gjenopptatt arbeidet, får man 65 % (fra 15. dag). Har man hatt ulønnet foreldrepermisjon og blir sykmeldt etter at man har gjenopptatt arbeidet uten å ha rukket å jobbe i fire uker, får man 100 % (fra 15. dag). Dette er hjemlet i § 8-47. Har man blitt sykmeldt mens man er i lønnet foreldrepermisjon får man imidlertid 100 % fra første stund - det er hjemlet i § 8-2, og ordlyden i svaret fra departementet ville derfor ha vært annerledes dersom det var den lønnede foreldrepermisjonen de mente.

Også i e-posten jeg fikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet sier de det samme (min utheving):

Sitat:
Etter 3. ledd d) - er tidsom med ulønnet permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 likestilt med arbeid. Det vil si at hvis det er mindre enn en måned siden man sist var i en slik permisjon - kan få rett til sykepenger som inaktiv, så lenge de øvrige vilkår i § 8-47 er oppfylt - man må blant annet godtgjøre et inntektstap.
Her viser jo uttrykket "en slik permisjon" direkte til den ulønnede permisjonen. Altså at dersom det er mindre enn en måned siden man var i ulønnet foreldrepermisjon, så har man rett til sykepenger etter § 8-47.

Det er jo veldig uheldig at dette ikke har blitt kommunisert ut til NAV-kontorene..!
__________________
Tossi setter sluttstrek som tredjegangsutøvende firebarnsmor
- og trekker seg stille og rolig tilbake etter mange fine år her på SnartMamma
Lillesøster f. 0108 Lillebror f. 0306 Storebror f. 0604 Størstebror f/d 0503 i sv.uke 41
"I never said it would be easy, I said it would be worth it"

Sist endret av Tossi; 18-03-2011 kl 14:13.
Tossi er logget av   Svar med sitat
Svar


Aktive lesere akkurat nå: 1 (0 medlemmer og 1 gjester)
 
Diskusjonsverktøy
Visningsmodus

Regler for innlegg
Du kan ikke starte nye diskusjoner
Du kan ikke svare på meldinger/diskusjoner
Du kan ikke laste opp vedlegg
Du kan ikke redigere meldingene dine

BB-kode er
Smilier er
[IMG] kode er
HTML kode er Av
Forumnavigering


Alle tider vises som GMT +2. Klokka er nå 19:18.
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Alt innhold ©2000-2013 SnartMamma.com